برچسب: تنفس تنگی

سنگ‌های صفراوی از چه موادی تشکیل شده‌اند؟
در این پست به:
اهمیت صفرا و باز بودن مجراهای صفراوی بر کلسترول و بیماری‌های قلبی، اهمیت و نقش کبد، هورمون‌ها، غدد آدرنال، سنگ‌های صفراوی، پروتئین و روابط بین آنها، اختلالات تنفسی، اختلات دستگاه دفع ادرار، اختلالات سیستم عصبی پرداخته‌ایم تا شما را از روابط کبد – کیسه صفرا و سنگ‌های صفراوی با این بیماری‌ها و اندام‌های مختلف آگاه کنیم.