درباره‌ی آندرس موریتز

 متاسفانه تلفظ درست آندرِیاس موریتس می‌باشد بابت اشتباهم برای ترجمه نادرست در قدیم عذر خواهم
برای دیدن صفحه درباره آندریاس موریتس به لینک زیر مراجعه کنید. سپاس

🙂

درباره آندریاس موریتس

درباره آندریاس موریتس