تصویر چهره آندرس موریتز

درباره‌ی آندرس موریتز

 متاسفانه تلفظ درست آندرِیاس موریتس می‌باشد بابت اشتباهم برای ترجمه نادرست در قدیم عذر خواهم
برای دیدن صفحه درباره آندریاس موریتس به لینک زیر مراجعه کنید. سپاس

🙂

درباره آندریاس موریتس

درباره آندریاس موریتس