تصویر سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی

سخنرانی پیر حق سادگورو نیرانجاناندا درباب موضوع یوگا با زیرنویس فارسی

سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی، استادِ اعظم دانشکده یوگای بیهار، روشن شده و استاد حق طریقت یوگا، در مورد خود موضوع یوگا
انواع یوگا، برخی از ابعاد یوگا که بسیاری از معلمین یوگا از اون غافل اند، دیدگاه یوگا در باب زندگی، انسان و… صحبت میکنه و داستانی رو که استادش سوامی ساتیاناندا بزرگ بهش در سن نه سالگی یاد داد رو تعریف میکنه 
در واقع تئوری یوگای واقعی و حقیقی هست 😉
♥ویدئوی زیر نویس دار + متن خود زیرنویس به صورت جداگانه♥